Náš školní vzdělávací program má název “Krok za krokem společně objevujeme svět“. 

 ​Tímto programem se snažíme budovat základy pro postoje, znalosti a dovednosti životně důležité pro dítě dnešní doby, které se musí vyrovnávat s nároky a problémy současnosti i budoucnosti. Program intenzivně rozvíjí tři klíčové dovednosti, které jsou v dnešní rychle měnící se době obzvlášť potřebné:
 komunikaci
 kooperaci
 řešení problémů
Prostřednictvím našeho školního vzdělávacího programu se snažíme připravovat děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o vše nové, uměly se samostatně a efektivně rozhodnout, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno se stresem. Na základě dlouhodobého styku s dítětem i jeho rodiči plní předškolní vzdělávání i úkol diagnostický. A to zejména ve vztahu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a dětem nadaným. Předškolní vzdělávání poskytuje všem dětem optimální podmínky pro vlastní rozvoj. Dětem, které to potřebují, poskytuje předškolní vzdělávání, na základě znalosti aktuální úrovně rozvoje i dalších rozvojových možností každého dítěte,
včasnou speciálně pedagogickou péči, a tím zlepšuje jejich životní i vzdělávací šance. 
Mezi hlavní cíle programu patří naučit děti:
 podporovat zdraví, osobní spokojenost a pohodu a tělesný rozvoj
 přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnávat
 umět si vybrat, nést za svou volbu odpovědnost
 rozpoznávat problémy a snažit se je řešit
 být tvůrčí, mít představivost
 sdílet odpovědnost a zájem vůči společenství