AKTUALITY

 

 

 Ředitelka Mateřské školy Prušánecká 8, Brno, příspěvková organizace stanovuje po dohodě se zřizovatelem provoz o vánočních prázdninách takto:

Mateřská škola bude uzavřena od 23.12 2019 do 3.1.2020.

Provoz začíná 6.1.2020

  

 

V úterý 10.12. navštíví děti ze třídy Soviček knihovnu na Staré Osadě - Vánoční tradice

 

VE STŘEDU 11.12. ZVOU DĚTI ZE TŘÍDY SOVIČEK NA VÁNOČNÍ POSEZENÍ A 

MINIMUZIKÁL -

POHÁDKA Z ČERTÍ ŠKOLY

 

12.12. JDOU DĚTI ZE TŘÍDY SLUNÍČEK DO KNIHOVNY NA VELKOPAVLOVICKÉ - VÁNOCE V KNIHOVNĚ

13.12. pojedou děti ze třídy Sluníček na vánoční výstavu

 

VÁNOČNÍ BESÍDKA TŘÍDY BERUŠEK PROBĚHNE VE STŘEDU 11.12.

 

 

 

DĚKUJEME RODIČŮM ZA SPONZORSKÉ DARY!!! PENÍZE ZŮSTÁVAJÍ VE TŘÍDÁCH NA VYBAVENÍ HRAČKAMI A POMŮCKAMI.

VELICE SI VAŠÍ POMOCI VÁŽÍME!!!

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

UŽITEČNÉ ODKAZY

http://zapisdoms.brno.cz/prijimaci-rizeni
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - podrobné informace o elektronickém zápise do MŠ v Brně na stránkách odboru školství města Brna
www.sbscr.cz
STEP BY STEP - občanské sdružení a související informace a novinky o mezinárodním vzdělávacím programu ZAČÍT SPOLU
www.zdrava-abeceda.cz
ZDRAVÁ ABECEDA projekt podporující zdravý životní styl zaměřený na děti předškolního věku
www.chytredite.cz
POMŮCKY PRO PŘEDŠKOLÁKY děti, které si rády hrají na počítači se rozvíjí pomocí těchto her
www.predskolaci.cz
náměty pro práci S PŘEDŠKOLÁKY
www.msmt.cz
DESATERO PŘEDŠKOLÁKA doporučujeme rodičům předškoláků
www.mensantc.eu
MENSA PRO ŠKOLKY projekt zaměřený na podporu vzdělávání nadaných dětí předškolního věku
www.zkola.cz
RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN doporučujeme publikaci